Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-683388116935
191,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Trele
Mã số sản phẩm: Băng keo hai mặt lưới nano
Phân loại màu sắc: Lưới rộng 5cm * dài 5m (1 cuộn), độ nhớt cao dày 2mm * rộng 3cm * dài 3m, độ dày thông thường 2mm * rộng 3cm * dài 1m, độ nhớt cao dày 1mm * rộng 3cm * dài 3m, độ dày thông thường 1mm * Rộng 3cm * dài 3m Lưới rộng 2cm * dài 10m (3 cuộn) Thường dày 2mm * rộng 3cm * dài 3m Thông thường Dày 1mm * rộng 1cm * dài 1m Lưới rộng 2cm * dài 5m (1 cuộn) Độ nhớt cao dày 2mm * rộng 3cm * Dài 5m Lưới rộng 5cm * Dài 10m (3 cuộn) Rộng 1cm * Dài 20m (1 cuộn) Dày 1mm * Rộng 3cm * Dài 2m Rộng 1mm * Dài 10m (3 cuộn) Độ dẻo cao Dày 1mm * Rộng 3 cm * Dài 2m Thông thường Dày 2mm * Rộng 3cm * Dài 5m Độ nhớt cao Dày 1mm * Rộng 3cm * Dài 1m lưới 5cm Rộng * Dài 20m (1 cuộn) Lưới rộng 1cm * Dài 5m (1 cuộn) Dày 1mm * Rộng 3cm * Dài 1m Lưới rộng 5cm * dài 10m (1 cuộn) Lưới rộng 2cm * dài 20m (1 cuộn) Lưới rộng 1cm * dài 10m (1 cuộn) Lưới rộng 2cm * dài 10m (1 cuộn)
Nhà sản xuất: Huaguoshan
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính
Băng dính hai mặt bằng vải có độ dẻo cao cùng với thảm đỏ đám cưới khâu thảm trải sàn chống trơn trượt sàn da cố định chống thấm nano không để lại vết băng keo vải tự dính

0965.68.68.11