Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-644105989809
264,000 đ
Phân loại màu:
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: 1,9cm * 15 mét 1,9cm * 15 mét [2 cuộn] 1,9cm * 15 mét [5 cuộn] 1,9cm * 15 mét [10 cuộn] 1 ống 1,9cm * 15 mét [200 cuộn] 1 hộp 3,8cm * 15 mét 3,8 cm * 15 mét [2 cuộn] 3,8 cm * 15 mét [5 cuộn] 3,8 cm * 15 mét [10 cuộn] 3,8 cm * 15 mét [100 cuộn] 1 hộp
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-05-10
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt
Băng Flannel xe hơi bất thường dây tiếng ồn dây nịt dây Flannel băng flannel băng xe hơi dây nịt băng lông cừu cách âm cách nhiệt phòng máy cộng với băng đàn khoang động cơ băng chịu nhiệt độ cao Băng dữ liệu xe hơi băng keo giấy chịu nhiệt

0965.68.68.11