Băng keo dán mặt nạ 3M 2214 Ràng buộc Sơn xịt cố định tạm thời 18mm * 15m keo 3m pr100

MÃ SẢN PHẨM: TD-619171501811
211,000 đ
Phân loại màu:
18mm * 15m một cuộn
18mm * 25m 8 cuộn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 3M M14
Phân loại màu: 18mm * 15m cuộn đơn 18mm * 25m 8 cuộn
Băng keo dán mặt nạ 3M 2214 Ràng buộc Sơn xịt cố định tạm thời 18mm * 15m keo 3m pr100
Băng keo dán mặt nạ 3M 2214 Ràng buộc Sơn xịt cố định tạm thời 18mm * 15m keo 3m pr100
Băng keo dán mặt nạ 3M 2214 Ràng buộc Sơn xịt cố định tạm thời 18mm * 15m keo 3m pr100
Băng keo dán mặt nạ 3M 2214 Ràng buộc Sơn xịt cố định tạm thời 18mm * 15m keo 3m pr100
Băng keo dán mặt nạ 3M 2214 Ràng buộc Sơn xịt cố định tạm thời 18mm * 15m keo 3m pr100
Băng keo dán mặt nạ 3M 2214 Ràng buộc Sơn xịt cố định tạm thời 18mm * 15m keo 3m pr100

0965.68.68.11