Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon Băng keo chịu nhiệt độ cao Băng keo cách nhiệt chống cháy Băng keo Teflon Băng keo vải teflon lưới 200 độ chịu mài mòn nhập khẩu Máy dán băng keo 300 độ vải chống cháy băng dính bạc chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-624330093437
310,000 đ
Phân loại màu:
Độ dày 0,13 [50 mét]
Độ dày 0,18 [50 mét]
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: Độ dày 0,13 [50 mét] Độ dày 0,18 [50 mét]
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Kích thước: 1x5000cm 1,3x5000cm 1,5x5000cm 1,9x5000cm 2x5000cm 2,5x5000cm 3x5000cm 3,5x5000cm 3,8x5000cm 4x5000cm 4,5x5000cm 5x5000cm 6x5000cm 8x5000cm 10x5000cm 30x5000cm 60x5000cm
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-18
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon Băng keo chịu nhiệt độ cao Băng keo cách nhiệt chống cháy Băng keo Teflon Băng keo vải teflon lưới 200 độ chịu mài mòn nhập khẩu Máy dán băng keo 300 độ vải chống cháy băng dính bạc chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon Băng keo chịu nhiệt độ cao Băng keo cách nhiệt chống cháy Băng keo Teflon Băng keo vải teflon lưới 200 độ chịu mài mòn nhập khẩu Máy dán băng keo 300 độ vải chống cháy băng dính bạc chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon Băng keo chịu nhiệt độ cao Băng keo cách nhiệt chống cháy Băng keo Teflon Băng keo vải teflon lưới 200 độ chịu mài mòn nhập khẩu Máy dán băng keo 300 độ vải chống cháy băng dính bạc chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon Băng keo chịu nhiệt độ cao Băng keo cách nhiệt chống cháy Băng keo Teflon Băng keo vải teflon lưới 200 độ chịu mài mòn nhập khẩu Máy dán băng keo 300 độ vải chống cháy băng dính bạc chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon Băng keo chịu nhiệt độ cao Băng keo cách nhiệt chống cháy Băng keo Teflon Băng keo vải teflon lưới 200 độ chịu mài mòn nhập khẩu Máy dán băng keo 300 độ vải chống cháy băng dính bạc chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon Băng keo chịu nhiệt độ cao Băng keo cách nhiệt chống cháy Băng keo Teflon Băng keo vải teflon lưới 200 độ chịu mài mòn nhập khẩu Máy dán băng keo 300 độ vải chống cháy băng dính bạc chịu nhiệt
Băng keo chịu nhiệt độ cao Teflon Băng keo chịu nhiệt độ cao Băng keo cách nhiệt chống cháy Băng keo Teflon Băng keo vải teflon lưới 200 độ chịu mài mòn nhập khẩu Máy dán băng keo 300 độ vải chống cháy băng dính bạc chịu nhiệt

0965.68.68.11