Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-630284534481
483,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-TFL-A08
Loại băng: băng cách điện
Phân loại màu: dày 0,13mm X1cm X10 mét (8 cuộn) Dày 0,13mm X1,3 cm X10 mét (8 cuộn) dày 0,13mm X1,9 cm X10 mét (8 cuộn) dày 0,13mm X2,5 cm X10 mét (8 cuộn) Dày 0,13 mm X3 cm X10 mét (8 cuộn) Dày 0,13 mm X4 cm X 10 mét (8 cuộn) Dày 0,13 mm X 5 cm X 10 mét (1 cuộn) Dày 0,13 mm X 6 cm X 10 mét (1 cuộn) ) Dày 0,13 mm X 8 cm X 10 mét (1 cuộn) Dày 0,13 mm X 10 cm X 10 mét (1 cuộn) Dày 0,18 mm X 1 cm X 10 mét (8 cuộn) Dày 0,18 mm X 1,3 cm X 10 mét ( 8 cuộn) Dày 0,18 mm X1,9 cm X 10 mét (8 cuộn) Dày 0,18 mm X 2,5 cm X 10 mét (8 cuộn) Dày 0,18 mm X 3 cm X 10 mét (8 cuộn) Dày 0,18 mm X 4 cm X10 mét (8 cuộn) dày 0,18 mm X5 cm X 10 mét (1 cuộn) dày 0,18 mm X6 cm X 10 mét (1 cuộn) Dày 0,18 mm X8 cm X 10 mét (1 cuộn) Dày 0,18 mm X10 cm X 10 mét ( 1 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-20
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt
Băng keo chống nhiệt độ cao teflon keo 2 mặt chịu nhiệt

0965.68.68.11