Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-594277759350
212,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Mã số: YY-giấy kraft nước ướt có chỉ
Phân loại màu sắc: Giấy kraft nước ướt có chỉ rộng 48mm * dài 50 mét (1 cuộn) Giấy kraft nước ướt có chỉ rộng 60mm * dài 50 mét (1 cuộn) Giấy kraft nước ướt chiều rộng 72mm * dài 50 mét (1 cuộn) với chỉ Giấy kraft nước ướt rộng 48mm * 50 mét (1 hộp có 60 cuộn) với chỉ giấy kraft nước ướt rộng 60mm * 50 mét (1 hộp có 48 cuộn) với chỉ giấy kraft nước ướt rộng 72mm * 50 mét (1 hộp có 36 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng
Băng keo giấy kraft nước ướt có chỉ để xuất khẩu và ngoại thương Băng keo giấy kraft niêm phong hộp giấy in ấn nắp hộp niêm phong khả năng chịu lực mạnh không dễ vỡ hộp kín bao bì băng giấy kraft nước ướt băng keo trong màu vàng

0965.68.68.11