Băng dính rời hai mặt, keo xốp không vạch, độ dẻo cao, bảng viết học sinh, bảng trắng mềm, keo dán cố định, xé dán, không có bọt dư, keo dính hai mặt ô tô, gia dụng chịu nhiệt cao, xốp không vạch băng băng keo dính 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-621104986927
211,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính rời hai mặt, keo xốp không vạch, độ dẻo cao, bảng viết học sinh, bảng trắng mềm, keo dán cố định, xé dán, không có bọt dư, keo dính hai mặt ô tô, gia dụng chịu nhiệt cao, xốp không vạch băng băng keo dính 2 mặt
Băng dính rời hai mặt, keo xốp không vạch, độ dẻo cao, bảng viết học sinh, bảng trắng mềm, keo dán cố định, xé dán, không có bọt dư, keo dính hai mặt ô tô, gia dụng chịu nhiệt cao, xốp không vạch băng băng keo dính 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Mã số: YY-Băng keo hai mặt xốp không đánh dấu có thể tháo rời
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: dài 3m * rộng 30mm * dày 0,7mm (giá 1 cuộn) dài 5m * rộng 30mm * dày 0,7mm (giá 1 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-06-23
Băng dính rời hai mặt, keo xốp không vạch, độ dẻo cao, bảng viết học sinh, bảng trắng mềm, keo dán cố định, xé dán, không có bọt dư, keo dính hai mặt ô tô, gia dụng chịu nhiệt cao, xốp không vạch băng băng keo dính 2 mặt
Băng dính rời hai mặt, keo xốp không vạch, độ dẻo cao, bảng viết học sinh, bảng trắng mềm, keo dán cố định, xé dán, không có bọt dư, keo dính hai mặt ô tô, gia dụng chịu nhiệt cao, xốp không vạch băng băng keo dính 2 mặt
Băng dính rời hai mặt, keo xốp không vạch, độ dẻo cao, bảng viết học sinh, bảng trắng mềm, keo dán cố định, xé dán, không có bọt dư, keo dính hai mặt ô tô, gia dụng chịu nhiệt cao, xốp không vạch băng băng keo dính 2 mặt
Băng dính rời hai mặt, keo xốp không vạch, độ dẻo cao, bảng viết học sinh, bảng trắng mềm, keo dán cố định, xé dán, không có bọt dư, keo dính hai mặt ô tô, gia dụng chịu nhiệt cao, xốp không vạch băng băng keo dính 2 mặt
Băng dính rời hai mặt, keo xốp không vạch, độ dẻo cao, bảng viết học sinh, bảng trắng mềm, keo dán cố định, xé dán, không có bọt dư, keo dính hai mặt ô tô, gia dụng chịu nhiệt cao, xốp không vạch băng băng keo dính 2 mặt
Băng dính rời hai mặt, keo xốp không vạch, độ dẻo cao, bảng viết học sinh, bảng trắng mềm, keo dán cố định, xé dán, không có bọt dư, keo dính hai mặt ô tô, gia dụng chịu nhiệt cao, xốp không vạch băng băng keo dính 2 mặt
Băng dính rời hai mặt, keo xốp không vạch, độ dẻo cao, bảng viết học sinh, bảng trắng mềm, keo dán cố định, xé dán, không có bọt dư, keo dính hai mặt ô tô, gia dụng chịu nhiệt cao, xốp không vạch băng băng keo dính 2 mặt

0965.68.68.11