Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-625602379537
200,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Khoản mục: YY-Băng dính vải hai mặt màu vàng và trắng 20 mét
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: Độ dày 0,35mm: Rộng 10mm * Dài 20 mét (giá hai cuộn) Độ dày 0,35mm: Rộng 12mm * Dài 20 mét (Giá hai cuộn) Độ dày 0,35mm: Rộng 15mm * Dài 20 mét (giá hai cuộn) 0,35mm Độ dày: rộng 18mm * dài 20 mét (giá hai cuộn) Dày 0,35mm: rộng 20mm * dài 20 mét (giá một cuộn) Độ dày 0,35mm: rộng 25mm * dài 20 mét (giá một cuộn) Độ dày 0,35mm: rộng 30mm * Dài 20 mét (giá một cuộn) Dày 0,35mm: rộng 35mm * dài 20 mét (giá một cuộn) Dày 0,35mm: rộng 40mm * dài 20 mét (giá một cuộn) Dày 0,35mm: rộng 45mm * dài 20 mét (một Giá cuộn) Độ dày 0,35mm: rộng 50mm * dài 20 mét (giá một cuộn) Độ dày 0,35mm: chiều rộng 60mm * dài 20 mét (giá một cuộn) Độ dày 0,35mm: rộng 80mm * dài 20 mét (giá một cuộn) 0,35mm Độ dày: rộng 100mm * dài 20m (giá cho một cuộn) Dày 0,30mm: rộng 15mm * dài 20m (giá cho hai cuộn) Dày 0,30mm: rộng 20mm * dài 20m (giá cho một cuộn) Dày 0,30mm: rộng 25mm * Dài 20 mét (giá một cuộn) Độ dày 0,30mm: rộng 30mm * dài 20 mét (giá một cuộn) Độ dày 0,30mm: rộng 35mm * dài 20 mét (giá một cuộn) Độ dày 0,30mm: rộng 40mm * dài 20 mét (một Giá cuộn) Độ dày 0,30mm: rộng 50mm * dài 20 mét (giá một cuộn) Độ dày 0,30mm: chiều rộng 60mm * dài 20 mét (giá một cuộn) Độ dày 0,30mm: rộng 80mm * dài 20 mét (giá một cuộn) 0,30mm Độ dày: rộng 100mm * dài 20m (giá cho một cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-08-17
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt
Băng dính vải mạnh Yongyu keo hai mặt có độ dẻo cao sân khấu đám cưới cố định thảm keo dán sàn da khâu đặc biệt siêu dính hai mặt màu vàng dày đặc keo dán tường gạch men lưới mờ băng keo 3m 2 mặt trong suốt

0965.68.68.11