Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-589206211797
201,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Yongyu
Khoản mục: Băng keo hai mặt màu đen YY dày 0,3mm
Phân loại màu sắc: cực mịn rộng 2mm * 10m * 0,3mm (5 cuộn tổng cộng 50 mét) cực tốt rộng 3mm * 10m * dày 0,3mm (5 cuộn tổng 50m) nhỏ 4mm rộng * 10m * dày 0,3mm (2 cuộn tổng 20 mét) nhỏ 5mm rộng * 10m * 0,3mm (2 cuộn tổng cộng 20m) rộng 8mm * 10m * 0,3mm dày (1 cuộn) rộng 10mm * 10m * dày 0,3mm (1 cuộn) Chiều rộng 12mm * 10m * 0,3mm dày (1 cuộn) rộng 15mm * 10m * dày 0,3mm (1 cuộn) rộng 18mm * 10m * dày 0,3mm (1 cuộn) rộng 20mm * 10m * dày 0,3mm (1 cuộn) rộng 25mm * 10m * dày 0,3mm ( 1 cuộn) rộng 30mm * 10m * dày 0,3mm (1 cuộn) rộng 35mm * 10m * dày 0,3mm (1 cuộn) rộng 40mm * 10m * dày 0,3mm (1 cuộn) rộng 45mm * 10m * dày 0,3mm (1 cuộn) ) Rộng 50mm * 10m * dày 0,3mm (1 cuộn) rộng 60mm * 10m * 0,3mm dày (1 cuộn) rộng 80mm * 10m * 0,3mm Dày (1 cuộn) rộng 100mm * 10m * dày 0,3mm (1 cuộn)
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt
Băng dính hai mặt màu đen siêu mỏng dày 0,3mm đen dính dầu hai mặt dán màn hình sửa chữa điện thoại di động Màn hình LCD máy tính khung máy tính bảng cả hai mặt keo bọt biển miếng dán hai mặt keo đen hai mặt các loại băng keo 2 mặt

0965.68.68.11