Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000

MÃ SẢN PHẨM: TD-556539810727
290,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: thợ thủ công dễ thương
Mô hình: Keo dán gạch mạnh mẽ
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Thiểm Tây
Các tỉnh và thành phố: Tây An
Phân loại màu: [Ngói] Keo dán gạch mạnh 90ml (1 miếng) [Ngói] Keo dán gạch mạnh 90ml (2 miếng) [Ngói] Keo dán gạch mạnh 90ml (3 miếng) [Ngói rơi] Keo dán gạch mạnh 90ml (5 cái) [Trống rỗng gạch] 1 lọ keo rỗng gạch [Trống rỗng gạch] 2 lọ keo rỗng gạch [Trống rỗng gạch] 3 lọ keo rỗng gạch [Ngói rỗng] 4 lọ keo rỗng gạch [ Keo làm rỗng gạch] 5 chai keo làm rỗng gạch [gạch khỏi] keo dán gạch 420g (1 chai) [gạch xóa] keo dán gạch 420g (2 chai) [Ngói rơi ra] Keo dán gạch 420g (3 chai) [Ngói tắt] Keo dán gạch 420g (4 chai) [Tile Off] Keo dán gạch 420g (5 chai)
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000
Keo dán gạch chất kết dính mạnh mẽ sửa chữa nhà sửa chữa nhà rơi ra phun rỗng thay vì keo dán tường xi măng và sàn gạch giá băng keo chống thấm x2000

0965.68.68.11