Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm

MÃ SẢN PHẨM: TD-602985249989
310,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: thợ thủ công dễ thương
Mô hình: MJJ9191
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Thiểm Tây
Các tỉnh và thành phố: Tây An
Phân loại màu sắc: [gạch đều rơi ra] keo dán gạch chắc chắn 400g (1 chai) [gạch trống rỗng] thấm dịch 320g (1 chai) [gạch trống rỗng thấm ướt 320g (2 chai) [gạch trống rỗng] Rót thấm 320g (3 chai) [Ngói rỗng] Đổ chất thấm 320g (4 chai) [Ngói rỗng] Đổ chất thấm 320g (5 chai)
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm
Keo dán gạch keo dán tường gạch lát sàn gạch sửa chữa rỗng phun keo đặc biệt dán gạch đại lý sửa chữa lỏng lẻo băng keo chống thấm

0965.68.68.11