Keo dán hai mặt 3M 4910VHB trong suốt, độ bền cao, độ bền cao, không thấm nước, chống ẩm và chịu nhiệt độ băng nano đục lỗ trên tường kính khung ảnh biển quảng cáo cố định mà không để lại dấu vết dán gạch phổ quát vô hình băng dính xốp 2 mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-626118965385
224,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt 3M 4910VHB trong suốt, độ bền cao, độ bền cao, không thấm nước, chống ẩm và chịu nhiệt độ băng nano đục lỗ trên tường kính khung ảnh biển quảng cáo cố định mà không để lại dấu vết dán gạch phổ quát vô hình băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M 4910VHB trong suốt, độ bền cao, độ bền cao, không thấm nước, chống ẩm và chịu nhiệt độ băng nano đục lỗ trên tường kính khung ảnh biển quảng cáo cố định mà không để lại dấu vết dán gạch phổ quát vô hình băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M 4910VHB trong suốt, độ bền cao, độ bền cao, không thấm nước, chống ẩm và chịu nhiệt độ băng nano đục lỗ trên tường kính khung ảnh biển quảng cáo cố định mà không để lại dấu vết dán gạch phổ quát vô hình băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M 4910VHB trong suốt, độ bền cao, độ bền cao, không thấm nước, chống ẩm và chịu nhiệt độ băng nano đục lỗ trên tường kính khung ảnh biển quảng cáo cố định mà không để lại dấu vết dán gạch phổ quát vô hình băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M 4910VHB trong suốt, độ bền cao, độ bền cao, không thấm nước, chống ẩm và chịu nhiệt độ băng nano đục lỗ trên tường kính khung ảnh biển quảng cáo cố định mà không để lại dấu vết dán gạch phổ quát vô hình băng dính xốp 2 mặt 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Khoản mục: Băng keo hai mặt 3m4910
Phân loại màu: hình tròn trong suốt đường kính 25mm (10 miếng) hình vuông trong suốt rộng 20mm * dài 25mm (10 miếng) hình tròn trong suốt đường kính 50mm (5 miếng) hình vuông trong suốt rộng 40mm * dài 40mm (10 miếng) hình vuông trong suốt rộng 50mm * dài 70mm (5 miếng)
Doanh nghiệp sản xuất: 3m
Keo dán hai mặt 3M 4910VHB trong suốt, độ bền cao, độ bền cao, không thấm nước, chống ẩm và chịu nhiệt độ băng nano đục lỗ trên tường kính khung ảnh biển quảng cáo cố định mà không để lại dấu vết dán gạch phổ quát vô hình băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt 3M 4910VHB trong suốt, độ bền cao, độ bền cao, không thấm nước, chống ẩm và chịu nhiệt độ băng nano đục lỗ trên tường kính khung ảnh biển quảng cáo cố định mà không để lại dấu vết dán gạch phổ quát vô hình băng dính xốp 2 mặt 3m

0965.68.68.11