Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-550631434361
209,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 3M411-9448
Phân loại màu sắc: chiều rộng 12mm * 10 mét chiều dài và chiều rộng 8mm * 10 mét chiều dài và chiều rộng 10mm * 10 mét chiều dài và chiều rộng 20mm * 10 mét chiều dài và chiều rộng 30mm * 10 mét chiều dài và chiều rộng 40mm * 10 mét chiều dài và chiều rộng 15mm * 10 mét chiều dài và chiều rộng 5mm * 10 mét Chiều dài và chiều rộng 25mm * 10 mét chiều dài và chiều rộng 6mm * 10 mét chiều dài và chiều rộng 50mm * 10 mét chiều dài và chiều rộng 35mm * 10 mét chiều dài và chiều rộng 5mm * 50 mét chiều dài và chiều rộng 8mm * 50 mét chiều dài và chiều rộng 10mm * 50 mét chiều dài và chiều rộng 12mm * 50 mét chiều dài và chiều rộng 15mm * 50 mét dài và rộng 20mm * 50 mét dài và rộng 25mm * 50 mét dài và rộng 30mm * 50 mét dài và rộng 35mm * 50 mét dài và rộng 40mm * dài 50 mét và rộng 45mm * dài 50 mét và rộng 50mm * dài 50 mét
Chiều rộng: 2cm
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ không đánh dấu nhãn dán trong suốt xe hơi gương nhà quảng cáo câu đối băng dính mỏng 9448 keo dán sắt 3m

0965.68.68.11