Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-622707453213
412,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 3M5608 25 mét
Phân loại màu sắc: rộng 6MM * dài 25 mét, rộng 8MM * dài 25 mét, rộng 10MM * dài 25 mét, rộng 15MM * dài 25 mét, rộng 20MM * dài 25 mét
Doanh nghiệp sản xuất: công ty 3M
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m
Keo dán hai mặt 3M mạnh mẽ 5608VHB Giá đỡ điện thoại cố định trên ô tô không đánh dấu ETC Miếng dán cố định không đánh dấu ETC không thấm nước, chịu nhiệt độ, không có keo dư, ổ cắm khung ảnh, bộ định tuyến, băng dính dán tường không cần đinh băng keo vải 3m

0965.68.68.11