Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-558896555958
455,000 đ
Phân loại màu:
24mm × 50m
48mm × 50m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 201A
Phân loại màu: 48mm × 50m 24mm × 50m
Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt
Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt
Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt
Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt
Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt
Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt
Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt
Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt
Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt
Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt
Băng keo giấy liền mạch 3M 201A màu be Băng che mặt băng đi kèm băng keo chịu nhiệt độ cao tiêu chuẩn cố định keo dán 3m 2 mặt

0965.68.68.11