Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh

MÃ SẢN PHẨM: TD-646439385157
296,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Phân loại màu: rộng 3 cm * dài 1 m [3 cuộn] rộng 5 cm * dài 1 m [3 cuộn] rộng 3 cm * dài 3 m [3 cuộn] rộng 5 cm * dài 3 m [3 cuộn]
Chịu tải: 5kg (không bao gồm) -10kg (bao gồm)
Khoản mục: hot hot wfe
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt mạnh Dụng cụ cố định tường nhà bếp đục lỗ miễn phí Giá đỡ đinh móc viscose Móc dán sàn chống trượt Tấm dán phụ trợ băng dính xốp xanh

0965.68.68.11