Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-644483651703
435,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm
Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm
Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: thợ thủ công dễ thương
Mô hình: M-310
Phân loại màu: [Loại súng bắn keo] Keo dán cửa và cửa sổ 310ml (xám) để gửi dụng cụ [Loại súng bắn keo] Keo dán cửa và cửa sổ 310ml (trong suốt) để gửi dụng cụ [Loại súng bắn keo] Keo dán cửa và cửa sổ 310ml (đen) để gửi công cụ
Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm
Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm
Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm
Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm
Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm
Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm
Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm
Keo dán kính, cửa sổ gia dụng, keo dán cửa và cửa sổ, chống thấm nước, nấm mốc, chịu thời tiết, keo silicon trung tính, keo siêu dính khung cửa băng keo chống thấm 20cm

0965.68.68.11