Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-654304054439
219,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Keo dán kính nano cứng vô hình trong suốt de3
Phân loại màu: đường kính dài 50mm [10 miếng] rộng 6cm * dài 6cm [10 miếng]
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm
Keo dán kính kết cấu viscose mạnh mẽ keo dán tường ốp tường gia đình không đục lỗ cố định không cần đinh keo chịu được nhiệt độ cao và không thấm nước băng dính xốp 2 mặt 1cm

0965.68.68.11