Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-654475206175
283,000 đ
Phân loại màu:
Rộng 3 cm * dài 3 mét
Rộng 3 cm * dài 5 mét
Rộng 5 cm * dài 3 mét
Rộng 5 cm * dài 5 mét
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Hình dán hai mặt mạnh mẽ 9
Phân loại màu sắc: rộng 3 cm * dài 3 m rộng 3 cm * dài 5 m rộng 5 cm * dài 3 m rộng 5 cm * dài 5 m
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt
Keo hai mặt để cố định chắc chắn miếng xốp dán tường xe hơi liền mạch khung ảnh keo dán hai mặt có độ nhớt cao vv băng dính xốp trắng 2 mặt

0965.68.68.11