Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-649804113668
193,000 đ
Phân loại màu:
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen
Kích thước / Phương pháp xử lý:
ở giữa
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Chất liệu: Acrylic
Phân loại màu: 1 gói * tổng 100 miếng, 2 gói * tổng 200 miếng, 5 gói * tổng 500 miếng, 10 gói * tổng 1000 miếng
Kích thước / Phương pháp xử lý: Trung bình
Khoản mục: Keo chuyên dụng cho các chấm keo bong bóng
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen
Không đánh dấu quả bóng dính hai mặt mạnh mẽ hình ảnh tròn keo chấm dán tường không thấm nước trang trí sắp xếp nhãn dán cố định có độ nhớt cao băng keo xốp 2 mặt màu đen

0965.68.68.11