Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-653198452645
306,000 đ
Phân loại màu:
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: 30 miếng dán nano trong suốt ffr5
Phân loại màu: đường kính dài 50mm [30 miếng] rộng 6cm * dài 6cm [30 miếng]
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp
Kính cường lực chống trượt miếng đệm hút ẩm đồ nội thất bằng gỗ gụ bàn cà phê trong suốt bàn ăn đệm silicon tự dính cố định hai mặt dán băng keo mút xốp

0965.68.68.11