Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto

MÃ SẢN PHẨM: TD-638999642661
760,000 đ
Phân loại màu:
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: WY (Vật liệu xây dựng cơ bản)
Mô hình: Coil-12
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Sơn Đông
Các tỉnh và thành phố: Tế Nam
Phân loại màu sắc: Màng chống thấm tự dính nhựa đường cao su dày 1,2mm [dài 9,5m x rộng 1m] Màng chống thấm tự dính nhựa đường cao su dày 1,2mm [dài 19,5m x rộng 1m] Màng chống thấm tự dính nhựa đường cao su dày 1,8mm [dài 14,5 mx rộng 1m] Màng chống thấm tự dính nhựa đường cao su dày 2,8mm [dài 9,5mx rộng 1m]
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto
Mái nhà mái tôn bị dột vật liệu phủ nhựa đường cách nhiệt chống cháy dầu nướng nỉ sbs màng chống thấm tự dính băng keo điện chống nước nitto

0965.68.68.11