Miếng dán chống va chạm silica gel bảo vệ nhà góc bàn ghế đẩu tủ cửa đồ nội thất góc thiết lập câm miếng dán chống va chạm tạo tác keo hai mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-642966119212
346,000 đ
Phân loại màu:
Rộng 20mm * dài 3m [3 cuộn]
Rộng 30mm * dài 3m [3 cuộn]
Rộng 50mm * dài 3m [3 cuộn]
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: hjh3
Phân loại màu: rộng 20mm * dài 3m [3 cuộn] rộng 30mm * dài 3m [3 cuộn] rộng 50mm * dài 3m [3 cuộn]
Miếng dán chống va chạm silica gel bảo vệ nhà góc bàn ghế đẩu tủ cửa đồ nội thất góc thiết lập câm miếng dán chống va chạm tạo tác keo hai mặt xốp
Miếng dán chống va chạm silica gel bảo vệ nhà góc bàn ghế đẩu tủ cửa đồ nội thất góc thiết lập câm miếng dán chống va chạm tạo tác keo hai mặt xốp
Miếng dán chống va chạm silica gel bảo vệ nhà góc bàn ghế đẩu tủ cửa đồ nội thất góc thiết lập câm miếng dán chống va chạm tạo tác keo hai mặt xốp
Miếng dán chống va chạm silica gel bảo vệ nhà góc bàn ghế đẩu tủ cửa đồ nội thất góc thiết lập câm miếng dán chống va chạm tạo tác keo hai mặt xốp
Miếng dán chống va chạm silica gel bảo vệ nhà góc bàn ghế đẩu tủ cửa đồ nội thất góc thiết lập câm miếng dán chống va chạm tạo tác keo hai mặt xốp
Miếng dán chống va chạm silica gel bảo vệ nhà góc bàn ghế đẩu tủ cửa đồ nội thất góc thiết lập câm miếng dán chống va chạm tạo tác keo hai mặt xốp
Miếng dán chống va chạm silica gel bảo vệ nhà góc bàn ghế đẩu tủ cửa đồ nội thất góc thiết lập câm miếng dán chống va chạm tạo tác keo hai mặt xốp
Miếng dán chống va chạm silica gel bảo vệ nhà góc bàn ghế đẩu tủ cửa đồ nội thất góc thiết lập câm miếng dán chống va chạm tạo tác keo hai mặt xốp
Miếng dán chống va chạm silica gel bảo vệ nhà góc bàn ghế đẩu tủ cửa đồ nội thất góc thiết lập câm miếng dán chống va chạm tạo tác keo hai mặt xốp

0965.68.68.11