Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-651416159552
211,000 đ
Phân loại màu:
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Kích thước / Phương pháp xử lý:
To lớn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Chất liệu: Acrylic
Phân loại màu sắc: rộng 3cm * dài 1m * dày 1,5mm rộng 5cm * dài 1m * dày 1,5mm rộng 3cm * dài 3m * dày 1,5mm rộng 3cm * dài 5m * dày 1,5mm rộng 5cm * dài 3 mét * dày 1,5mm 5 rộng cm * dài 5 mét * dày 1,5 mm
Kích thước / Phương pháp xử lý: Lớn
Mã số: Nhãn dán tường Nano Tape Sticker
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp
Ảnh tường trang trí liền mạch dán hai mặt khung ảnh phim dán tường mạnh mẽ không dính bức tranh dán cố định keo dán nano keo hai mặt xốp

0965.68.68.11