Băng vải hai mặt băng gói bán buôn siêu điện lưới cao su hai mặt đặc biệt không thấm nước hai mặt vải cơ sở băng giá băng dính 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-530430776576
184,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu: 1 cm * 10 mét 1,2 cm * 10 mét 1,5 cm * 10 mét 1,8 cm * 10 mét 2 cm * 10 mét 2,5 cm * 10 mét 3 cm * 10 mét 3,5 cm * 10 mét 4 cm * 10 mét 10 cm * 10 mét 1CM * 20 mét 1.2CM * 20 mét 1.5CM * 20 mét 1.8CM * 20 mét 2CM * 20 mét 2.5CM * 20 mét 3CM * 20 mét 4CM * 20 mét 5CM * 20 mét 6CM * 20 mét 10CM * 20 Mi có thể được tùy chỉnh cho các thông số kỹ thuật khác 5 cm * 10 mét 6 cm * 10 mét
Băng vải hai mặt băng gói bán buôn siêu điện lưới cao su hai mặt đặc biệt không thấm nước hai mặt vải cơ sở băng giá băng dính 2 mặt

0965.68.68.11