3M2214 Giấy dệt Không theo dõi, không có mặt nạ dính còn lại Sơn băng dính băng dính băng dính giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-539858046252
193,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu sắc: 1CM * 50 mét dài 1,2 CM * 50 mét dài 1,5 CM * 50 mét dài 1,8 CM * 50 mét dài 2 CM * 50 mét dài 2,5 CM * 50 mét dài 3 CM * 50 mét dài 3,5 CM * 50 mét dài 4 CM * Dài 50 mét dài 5 cm * 50 mét dài 6 cm * 50 mét dài 7 cm * 50 mét dài 8 cm * 50 mét dài 9 cm * 50 mét dài 10 cm * 50 mét dài
3M2214 Giấy dệt Không theo dõi, không có mặt nạ dính còn lại Sơn băng dính băng dính băng dính giấy

0965.68.68.11