Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-649160201259
219,000 đ
Phân loại màu:
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Thảm nội thất vô hình chống trượt
Phân loại màu sắc: rộng 20mm * dài 3m * dày 1mm [chống mài mòn] rộng 30mm * dài 3m * dày 1mm [chống mài mòn] rộng 50mm * dài 3m * dày 1mm [chống mài mòn]
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp
Bàn ghế thảm tự dính thảm bảo vệ sàn bàn cà phê bàn ​​ghế sofa silicone chống trượt đệm cố định đệm đệm băng keo xốp

0965.68.68.11