Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo

MÃ SẢN PHẨM: TD-598081016411
279,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Ghi chú

Số lượng:
Loại băng: băng đóng gói
Phân loại màu sắc: 72STOP chữ đen trên nền sáng [phông chữ lớn] [tập 72STOP chữ đỏ trên nền trắng Tiếng Anh [tập] 72STOP chữ đỏ trên nền trắng Tiếng Anh cộng với tiếng Đức [tập 72STOP chữ đen trên nền trắng [phông chữ lớn] [tập 72STOP đỏ văn bản trên nền trong suốt [volume] 72STOP văn bản màu đỏ trên nền sáng [phông chữ lớn] [volume] 72STOP văn bản màu đỏ trên nền sáng [gạch chéo] [volume] 72STOP văn bản màu đỏ trên nền trắng [phông chữ lớn] [khối lượng DỪNG văn bản màu trắng trên nền đen [phông chữ lớn] [khối lượng]
Thời gian bán ra thị trường: 2019-06-12
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo
Băng giấy mở rộng 72mmstop Cảnh báo tiếng Anh In niêm phong Hộp in Logo Băng Dừng Đóng gói Băng keo

0965.68.68.11