Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-560838552231
210,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongda
Mô hình: Băng chống cháy của Shu
Phân loại màu sắc: Chiều dài chống cháy của Shu dài 15m * chiều rộng 18mm màu đen 10 cuộn Chiều dài chống cháy của Shu chiều dài 15m * chiều rộng 18mm màu đỏ 10 cuộn Chiều dài chống cháy của Shu Chiều dài 15m * chiều rộng 18mm màu vàng 10 cuộn Chiều dài chống cháy của Shu chiều dài 15m * chiều rộng 18mm màu xanh lam 10 cuộn của ngọn lửa Shu chiều dài chống cháy 15m * chiều rộng 18mm màu xanh lá cây 10 cuộn dây chống cháy của Shu chiều dài 15m * chiều rộng 18mm màu trắng 10 cuộn dây chống cháy của Shu chiều dài 15m với sáu màu mỗi 10 cuộn tổng cộng 60 cuộn dây chống cháy của Shu chiều dài 20m * chiều rộng 18mm màu đen 10 cuộn của Shu's chiều dài chống cháy 20m * chiều rộng 18mm màu đỏ 10 cuộn dây chống cháy của Shu chiều dài 20m * chiều rộng 18mm màu vàng 10 cuộn dây chống cháy của Shu chiều dài 20m * chiều rộng 18mm màu xanh lam 10 cuộn dây chống cháy của Shu chiều dài 20m * chiều rộng 18mm màu xanh lá cây 10 Cuộn chiều dài chất chống cháy của Shu Chiều rộng 6m * chiều rộng 17mm màu đen 10 cuộn Chiều dài chống cháy của Shu Chiều dài 6m * chiều rộng 17mm màu đỏ 10 cuộn Chiều dài chống cháy của Shu Chiều dài 6m * chiều rộng 17mm màu vàng 10 cuộn Chiều dài chống cháy của Shu Chiều dài 6m * chiều rộng 17mm màu xanh lam 10 cuộn Chiều dài chống cháy của Shu Chiều dài 6m * chiều rộng 17mm màu xanh lá cây 10 cuộn chống cháy Shu's dài 6m * rộng 17mm trắng 10 cuộn đen 10 cuộn dài 15m * rộng 17mm đỏ 10 cuộn dài 15m * rộng 17mm vàng 10 cuộn dài 15m * rộng 17mm xanh lam 10 cuộn dài 15m * rộng 17mm xanh 10 cuộn dài 15m * chiều rộng 17mm màu trắng 10 cuộn chiều dài 15m * chiều rộng 17mm
Nhà sản xuất: Xiaogan Shushi (Group) Co., Ltd.
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện Shushi Băng cách điện Băng PVC Chống thấm nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao Băng điện đen trắng siêu dính Băng điện Băng keo điện Cuộn lớn Mở rộng tự dính Chất chống cháy Băng dính điện chịu nước

0965.68.68.11