Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-616448526261
306,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongda
Mô hình: Nine Head Bird Flame Retardant Series
Phân loại màu sắc: Đen (5 cuộn) 15 mét / cuộn (chống cháy) Sáu màu (6 cuộn) 15 mét / cuộn (chống cháy) Đen (10 cuộn) 15 mét / cuộn (chống cháy) Trắng (10 cuộn) 15 mét / Cuộn (chống cháy) Đỏ (10 cuộn) 15m / cuộn (chống cháy) Xanh (10 cuộn) 15m / cuộn (chống cháy) Xanh (10 cuộn) 15m / cuộn (chống cháy) Vàng (10 cuộn)) 15 mét / cuộn (chống cháy) Đen (50 cuộn) 15 mét / cuộn (chống cháy) Sáu màu (60 cuộn) 15 mét / cuộn (chống cháy) Loang lổ (100 cuộn) 15 mét / cuộn (chống cháy) Đen (100 cuộn ) 15 mét / cuộn (chống cháy) Motley (200 cuộn) 15 mét / cuộn (chống cháy) Đen (200 cuộn) 15 mét / cuộn (chống cháy) Đen (10 cuộn) 20 mét / cuộn (Chống cháy) Đỏ ( 10 cuộn) 20 mét / cuộn (chống cháy) Xanh lam (10 cuộn) 20 mét / cuộn (chống cháy) Xanh (10 cuộn) 20 mét / cuộn (chống cháy) Vàng (10 cuộn) 20 mét / Cuộn (chống cháy) Đen (50 cuộn) 20 mét / cuộn (chống cháy) Motley (100 cuộn) 20 mét / cuộn (chống cháy) Đen (100 cuộn) 20 mét / cuộn (chống cháy) Mottled (200 Cuộn) 20 mét / cuộn (ngọn lửa chống cháy) Đen (200 cuộn) 20 mét / cuộn (chống cháy)
Nhà sản xuất: Xiaogan Shushi (Group) Co., Ltd.
Băng keo cách điện, băng keo chống cháy điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, mở rộng, cao áp màu trắng, băng keo siêu dính chín đầu chim Shushi, băng dính điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao giá băng dính cách điện

0965.68.68.11