Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng

MÃ SẢN PHẨM: TD-629835217416
495,000 đ
Số lượng:
Màu sắc Phân loại: Màu đen rộng 3,5cm * dài 8 mét (100 cuộn / hộp đen rộng 4,5cm * dài 8 mét (80 cuộn / hộp đen rộng 4,5cm * dài 12 mét (80 cuộn / hộp đen rộng 5cm * dài 12 mét ( 60 cuộn / hộp đen rộng 6cm * dài 12m (60 cuộn / hộp đen rộng 8cm * dài 12m (40 cuộn / hộp đen rộng 10cm * dài 12m (40 cuộn / hộp đen rộng 4,5cm * dài 20m) (60 cuộn / hộp đen Rộng 4,5cm * dài 20m (20 cuộn) đen rộng 3,5cm * dài 8m (50 cuộn) đen rộng 4,5cm * dài 8m (40 cuộn) đen rộng 4,5cm * dài 12m (40 cuộn) đen rộng 5cm * dài 12m (30 cuộn) Màu đen rộng 6cm * dài 12m (30 cuộn) Màu đen rộng 8cm * dài 12m (20 cuộn) Màu đen rộng 10cm * dài 12m (20 cuộn) Màu đen rộng 10cm * Chiều dài 12 mét (10 cuộn)
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng
Băng cách nhiệt PVC Cao su và nhựa Thợ điện Băng cách điện Đen 5cm Hộp lửa điều hòa không khí Tie Ống quấn phim băng keo cách điện màu vàng

0965.68.68.11