Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-610613770400
218,000 đ
Phân loại màu:
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mittal
Mô hình: djjd03
Chất liệu: Băng chống thấm butyl
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu sắc: Băng chống thấm nhôm vuông 1mm gia cường [rộng 5cm * 5m] Băng chống thấm nhôm vuông 1mm cho 60 năm bảo trì [rộng 5cm * 10m] Băng chống thấm nhôm vuông 1mm cho 60 năm bảo trì [rộng 10cm * 5m] nhôm vuông 1mm băng chống thấm trong 60 năm bảo trì [chiều rộng 10cm * 10m] Băng chống thấm nhôm vuông 1mm trong 60 năm bảo trì [chiều rộng 20cm * 5m] Băng chống thấm nhôm vuông 1mm trong 60 năm bảo trì [chiều rộng 15cm * 5m】 Nhôm vuông 1mm gia cố không thấm nước băng trong 60 năm bảo trì [chiều rộng 15cm * 10m] Băng chống thấm nhôm vuông 1mm cho 60 năm bảo trì [chiều rộng 20cm * 10m] Băng chống thấm nhôm vuông 1mm cho 60 năm bảo trì [chiều rộng 30cm * 10m] Băng chống thấm nhôm vuông 1mm dành cho 60 năm bảo trì [chiều rộng 40cm * 10m] Băng chống thấm nhôm vuông 1mm trong 60 năm bảo trì [chiều rộng 50cm * 10m] Băng chống thấm nhôm vuông 1mm trong 60 năm bảo trì [chiều rộng 10cm * 1m] Gói dùng thử bảo hành 60 năm
Sơn bóng: bán mờ
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước
Băng chống thấm phòng chống dột mái tôn sửa chữa mái ngói tráng men tấm sắt chống dột nhãn dán chống rò rỉ cắm vua tường ngoài rò rỉ nhãn dán băng dính 3m chống nước

0965.68.68.11