Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-576001266824
286,000 đ
Phân loại màu:
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Ghi chú

Số lượng:
Nhãn hiệu: Băng keo cách điện
Mô hình: 63954
Phân loại màu sắc: màu hỗn hợp dài 9 mét rộng 9 mét dày 16mm dày 0,16mm đỏ 9 mét dài 9 mét rộng 16mm dày 0,16mm xanh lục dài 9 mét rộng 16mm dày 0,16mm xanh lam dài 9 mét rộng 16mm dày 0,16mm vàng 9 Mét chiều dài 9 mét chiều rộng 16mm độ dày 0,16mm màu đen 9 mét chiều dài 9 mét chiều rộng 16mm độ dày 0,16mm
Tên: Băng cách điện
Chức năng: chịu nhiệt độ cao
Chiều dài: 10m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m
Băng điện không thấm nước Ultra Thin 10 m Băng cách điện Đen Đỏ Xanh Trắng Vàng Xanh PVC Nhiệt độ cao Băng keo điện băng dính cách điện 3m

0965.68.68.11