Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-593826277215
282,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Nhãn hiệu: Băng keo cách điện
Mô hình: Chịu nhiệt độ cao
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Giang Tô
Các tỉnh và thành phố: Thường Châu
Phân loại màu: đen dài 20 mét, 5 cuộn chịu nhiệt độ cao 105 ℃
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện
Băng keo chịu nhiệt độ cao băng cách nhiệt PVC nhiệt độ cao cách nhiệt điện cao su vải bạc xám 20 mét vành đai curl lớn băng keo đen cách điện

0965.68.68.11