Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-593481145450
266,000 đ
Phân loại màu:
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: vàng đen 48mm * 18m * 2 cuộn vàng 48mm * 18m * 2 cuộn đen 48mm * 18m * 2 cuộn xanh 48mm * 18m * 2 cuộn xanh 48mm * 18m * 2 cuộn trắng 48mm * 18m * 2 cuộn đỏ 48mm * 18m * 2 cuộn 10mm * dài 18m * 10 cuộn (màu sắc) 20mm * dài 18m * 5 cuộn (màu sắc) 30mm * dài 18m * 3 cuộn (màu sắc) 60mm * dài 18m * 2 cuộn (màu sắc) 80mm * Chiều dài 18m * 1 cuộn (nhận xét màu sắc)
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện
Băng cảnh báo PVC Màu đen Ngựa vằn Dây cảnh báo sàn Nhãn sàn Băng sàn Ground Scribe Lửa cách ly băng dính đen cách điện

0965.68.68.11