Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-655979175152
219,000 đ
Phân loại màu:
Đường kính dài 50mm [10 miếng]
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Hình dán cố định hình tròn đường kính dài 50mm [10 miếng]
Phân loại màu: đường kính dài 50mm [10 cái]
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính
Băng dính chắc chắn vào tường, vv giá đỡ cho xe hơi sử dụng tấm dán hai mặt 3mm viscose độ nhớt cao không đánh dấu nhãn dán cố định chống thấm nước băng keo xốp 2 mặt siêu dính

0965.68.68.11