Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng

MÃ SẢN PHẨM: TD-616003931857
223,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 1500
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: Băng keo đen 3M 1500 [1 cuộn] 18mm * 10m * 0.13mm Băng keo 3M 1500 xanh dương [1 cuộn] 18mm * 10m * 0.13mm Băng keo 3M 1500 đỏ [1 cuộn] 18mm * 10m * 0.13mm Băng keo vàng 3M 1500 [ 1 cuộn] 18mm * 10m * 0.13mm Băng keo trắng 3M 1500 [1 cuộn] 18mm * 10m * 0.13mm Băng keo xanh 3M 1500 [1 cuộn] 18mm * 10m * 0.13mm Băng keo đen 3M 1500 [10 cuộn / cuộn] 3M 1500 Blue băng keo [10 cuộn / ống] 3M 1500 Băng keo đỏ [10 cuộn / ống] 3M 1500 Băng keo vàng [10 cuộn / ống] Băng keo trắng 3M 1500 [10 cuộn / ống] 3M 1500 Băng keo xanh [10 cuộn / ống] 3M 1600 đen băng keo [1 cuộn] 18mm * 20m * 0.15mm Băng keo xanh 3M 1600 [1 cuộn] 18mm * 20m * 0.15mm Băng keo đỏ 3M 1600 [1 cuộn] 18mm * 20m * 0.15mm Băng keo vàng 3M 1600 [1 cuộn] 18mm * 20m * Băng keo 3M 1600 trắng 0,15mm [1 cuộn] 18mm * 20m * 0,15mm Băng keo xanh 3M 1600 [1 cuộn] 18mm * 20m * 0,15mm Băng keo đen 3M 1600 [10 cuộn / cuộn] Băng keo xanh 3M 1600 [10 cuộn / ống ] Băng keo 3M 1600 đỏ [10 cuộn / ống] Băng keo vàng 3M 1600 [10 cuộn / ống] Băng keo trắng 3M 1600 [10 cuộn / ống] Băng keo xanh 3M 1600 [10 cuộn / ống]
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng
Băng keo cách điện 3M băng cách điện chống thấm nước chống cháy chịu nhiệt độ cao dây điện PVC màu đen trắng có độ nhớt cao băng dính cách điện trắng

0965.68.68.11