Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-558899071735
310,000 đ
Phân loại màu:
24mm × 48m
48mm × 50m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 401+
Phân loại màu: 48mm × 50m 24mm × 48m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m
Băng keo giấy không đánh dấu 3M 401+ màu xanh lá cây băng che mặt băng dán nhãn cố định Băng keo chịu nhiệt độ cao băng keo nhiệt 3m

0965.68.68.11