Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh

MÃ SẢN PHẨM: TD-654854651017
219,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: Hình dán hai mặt 9
Phân loại màu: [Hình vuông] Chiều rộng 6cm * Chiều dài 6cm [Gói 10 miếng] [Hình tròn] Đường kính Dài 50mm [Gói 10 miếng] [Hình vuông] Chiều rộng 6cm * Chiều dài 6cm [Gói 20 miếng] [Hình tròn] Đường kính 50mm Dài [Gói 20 miếng 】 [Hình vuông] Chiều rộng 6cm * Chiều dài 6cm [Gói 30 miếng] [Hình tròn] Đường kính dài 50mm [30 miếng]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán hai mặt nano xe có độ nhớt cao chắc chắn và liền mạch hai mặt tường gạch men cố định chèn hàng keo dán gỗ trong suốt siêu chống thấm đặc biệt ma lực gấp 10.000 lần Băng nano hai mặt dày dính băng dính 2 mặt xốp xanh

0965.68.68.11