Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh

MÃ SẢN PHẨM: TD-653930261452
278,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Keo nano cứng 20 miếng
Phân loại màu: Rộng 6cm * Dài 6cm [20 miếng] do chủ tiệm giới thiệu, đường kính dài 50mm [20 miếng] do chủ tiệm giới thiệu
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh
Keo dán kính trong suốt không có đinh có độ nhớt cao gốm kính nhựa kim loại thép không gỉ bằng đá cẩm thạch keo dán tường đặc biệt keo dán chân tường không đục lỗ chống thấm nước keo dán thủy tinh mạnh băng dính 2 mặt xốp xanh

0965.68.68.11