3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-627724342896
261,000 đ
Phân loại màu:
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongda
Mô hình: 3M 1600
Phân loại màu: đen (2 cuộn) 20 mét / cuộn (1600) màu pha (6 cuộn) 20 mét / cuộn (1600) đen (10 cuộn) 20 mét / cuộn (1600) đen (20 cuộn) 20 mét / cuộn ( 1600)) Đen (30 cuộn) 20m / cuộn (1600) Đỏ (10 cuộn) 20m / cuộn (1600) Xanh lam (10 cuộn) 20m / cuộn (1600) Xanh (10 cuộn) 20m / cuộn (1600) Vàng (10 cuộn) 20 mét / cuộn (1600) Trắng (10 cuộn) 20 mét / cuộn (1600) Đen (50 cuộn) 20 mét / cuộn (1600) Màu hỗn hợp (50 cuộn) 20 mét / cuộn (1600) Đen (60 cuộn ) 20 mét / cuộn (1600) Màu hỗn hợp (60 cuộn) 20 mét / cuộn (1600) Đen (100 cuộn) 20 mét / cuộn (1600) Màu hỗn hợp (100 cuộn) 20 mét / cuộn (1600) Đen (200 cuộn )) 20 mét / cuộn (1600) màu hỗn hợp (200 cuộn) 20 mét / cuộn (1600)
Nhà sản xuất: 3M China Co., Ltd.
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m
3M1600 # Băng cách điện Băng keo cách điện băng đen trắng không thấm nước PVC chống cháy Dây điện chịu nhiệt độ cao 20m không thấm nước chịu nhiệt độ cao Dây chống cháy không dẫn điện PVC axit và dây chống kiềm băng keo cách điện chống nước 3m

0965.68.68.11