5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-535937118134
219,000 đ
Phân loại màu:
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Jinxingtai Adhesive Technology Co., Ltd.
Mã số: JXT50BAIMLJ016
Phân loại màu sắc: trắng rộng 20MM * dài 50M đen rộng 20mm * dài 50M đỏ rộng 20mm * dài 50M vàng nhạt rộng 20mm * dài 50M xanh lục rộng 20mm * dài 50M xanh đậm rộng 20mm * 50M dài trong suốt rộng 20mm * dài 50M trắng rộng 5mm * Dài 50M * 4 cuộn trắng rộng 8mm * dài 50M * 3 cuộn trắng rộng 15mm * dài 50M * 2 cuộn trắng rộng 25mm * dài 50M trắng rộng 30mm * dài 50M trắng 35mm * dài 50M trắng rộng 40mm * 50M dài trắng 45mm Chiều rộng * dài 50M màu trắng rộng 50mm * dài 50M màu trắng rộng 55mm * dài 50M màu trắng rộng 60mm * dài 50M màu trắng rộng 70mm * dài 50M màu trắng rộng 80mm * dài 50M màu trắng rộng 90mm * dài 50M màu trắng rộng 100mm * dài 50M cần các thông số kỹ thuật khác vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước
5S Máy tính để bàn Định vị Băng keo Không có dấu vết Cảnh báo Tấm keo Màu băng Băng Marati Biểu thị băng Băng dính điện chịu nước

0965.68.68.11