Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-537408186132
331,000 đ
Phân loại màu:
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Nhãn hiệu: Electric Tiger
Mô hình: 20 #
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Hồ Bắc
Các tỉnh và thành phố: Thành phố Xiaogan
Phân loại màu sắc: Hổ điện D10 (10 cuộn) Hổ điện D20 (10 cuộn) Shushi S10 (10 cuộn) Shushi S20 (10 cuộn) Cửu đầu chim J10 (10 cuộn) Cửu đầu chim J20 (10 cuộn)
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện
Băng áp lực cao Tiger Băng cao áp 20 # Băng chống thấm cao 1K V Cách nhiệt D10 Băng chống thấm 10 khối lượng băng dính cách điện

0965.68.68.11