Băng dính ma thuật đa chức năng Miếng dán hai mặt liền mạch Nano Băng dính hai mặt trong suốt có độ bền cao băng dính xốp 2 mặt 1cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-636673170024
187,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Phân loại màu sắc: Rộng 3cm * Dài 1m * Dày 2mm [Mô hình này được gia cố] Chiều rộng 3cm * Chiều dài 3m * Độ dày 2mm [Mô hình này được gia cố] Chiều rộng 3cm * Chiều dài 5m * Độ dày 2mm [Mô hình này được gia cố] Chiều rộng 5cm * Chiều dài 3m * Độ dày 2mm [Mô hình này được gia cố] Chiều rộng 5cm * Chiều dài 5m * Độ dày 2mm [Mô hình này được tăng cường] Chiều rộng 2cm * Chiều dài 1m * Độ dày 1,5mm Chiều rộng 3cm * Chiều dài 1m * Độ dày 1,5mm Chiều rộng 3cm * Chiều dài 3m * Độ dày 1,5mm Chiều rộng 3cm * Chiều dài 5m * Độ dày 1,5mm
Băng dính ma thuật đa chức năng Miếng dán hai mặt liền mạch Nano Băng dính hai mặt trong suốt có độ bền cao băng dính xốp 2 mặt 1cm
Băng dính ma thuật đa chức năng Miếng dán hai mặt liền mạch Nano Băng dính hai mặt trong suốt có độ bền cao băng dính xốp 2 mặt 1cm
Băng dính ma thuật đa chức năng Miếng dán hai mặt liền mạch Nano Băng dính hai mặt trong suốt có độ bền cao băng dính xốp 2 mặt 1cm
Băng dính ma thuật đa chức năng Miếng dán hai mặt liền mạch Nano Băng dính hai mặt trong suốt có độ bền cao băng dính xốp 2 mặt 1cm
Băng dính ma thuật đa chức năng Miếng dán hai mặt liền mạch Nano Băng dính hai mặt trong suốt có độ bền cao băng dính xốp 2 mặt 1cm
Băng dính ma thuật đa chức năng Miếng dán hai mặt liền mạch Nano Băng dính hai mặt trong suốt có độ bền cao băng dính xốp 2 mặt 1cm
Băng dính ma thuật đa chức năng Miếng dán hai mặt liền mạch Nano Băng dính hai mặt trong suốt có độ bền cao băng dính xốp 2 mặt 1cm

0965.68.68.11