Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-576503226169
218,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 320c
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: Bao bì nhà máy gốc 3M 12mm * 5.5m, Bao bì nhà máy gốc 3M 18mm * 5.5m, Bao bì nhà máy gốc 3M 24mm * 5.5m, Bao bì nhà máy gốc 3M 36mm * 5.5m
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện
Băng keo dán xốp hai mặt 3M Scotch loại mạnh 3M320C keo dán tường phòng tắm dán ảnh Scotch chống ẩm thay cho đinh vít để cố định miếng xốp dán tường Băng keo hai mặt không vạch băng keo cách điện

0965.68.68.11