Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu

MÃ SẢN PHẨM: TD-650722352209
514,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu
Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu
Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu
Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongda
Mô hình: Dòng chống thấm áp suất cao Nine Birds
Phân loại màu: Chim chín đầu số 10 (10KV) 10 cuộn Chim chín đầu số 20 (20KV) 10 cuộn Chim chín đầu số 30 (35KV) 10 cuộn Chim chín đầu số 35 (69KV) 10 giò Con chim chín đầu số 10 (60 Tập) Con chim chín đầu số 20 (60 cuốn) Con chim chín đầu số 30 (60 cuốn)
Doanh nghiệp sản xuất: Shushi Group Co., Ltd.
Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu
Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu
Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu
Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu
Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu
Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu
Băng keo cách nhiệt cao su tự dính chín đầu chim băng keo điện không thấm nước butyl 10KV băng keo điện cao áp chịu nhiệt độ cao dùng cho cáp sử dụng dưới nước Băng keo cao su EPR băng keo điện tự dính 69KV sử dụng dưới nước băng keo cách điện giá bao nhiêu

0965.68.68.11