Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-644777159106
185,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yaqi
Mô hình: YAQI
Phân loại màu sắc: khổ rộng 16mm dày 0,15mm dài 10 mét (1 cuộn màu trắng) chiều rộng 16mm dày 0,15mm dài 10 mét (1 cuộn màu xanh) rộng 16mm dày 0,15mm dài 10 mét (1 cuộn màu đen) rộng 16mm dày 0,15mm Gạo dài 10 (1 cuộn lục lam) Rộng 16mm, Dày 0,15mm, Dài 10m (1 cuộn vàng), Rộng 16mm, Dày 0,15mm, Dài 10m (1 cuộn đỏ), Rộng 16mm, Dày 0,15mm , Chiều dài 10m (10 cuộn màu trắng), Rộng 16mm, Dày 0,15mm Chiều dài 10 mét (10 cuộn màu xanh lam) Chiều rộng 16mm Dày 0,15mm Chiều dài 10 mét (10 cuộn màu đen) Chiều rộng 16mm Dày 0,15mm Chiều dài 10 mét (10 cuộn màu lục lam) Rộng 16mm dày 0,15mm Dài 10 mét (10 cuộn màu vàng) Rộng 16mm dày 0,15mm dài 10 mét (10 cuộn màu đỏ) Rộng 16mm dày 0,15mm và dài 20 mét (1 cuộn màu trắng) Rộng 16mm và dày 0,15mm và dài 20 mét (1 cuộn màu xanh) rộng 16mm dày 0,15mm và dài 20 mét (1 cuộn màu đen) Rộng 16mm dày 0,15mm dài 20 mét (1 cuộn lục lam) rộng 16mm dày 0,15mm dài 20 mét (1 cuộn màu vàng) Rộng 16mm dày 0,15mm dài 20 mét (1 cuộn màu đỏ) Rộng 16mm dày 0,15mm dài 20 mét (10 cuộn màu trắng) Rộng 16mm dày 0,15mm dài 20 mét (10 cuộn màu xanh) Rộng 16mm dày 0,15mm 20 mét (10 cuộn màu đen) Rộng 16mm dày 0,15mm dài 20 mét (10 cuộn màu xanh) Rộng 16mm dày 0,15mm dài 20 Mét (10 cuộn màu vàng) Rộng 16mm dày 0,15mm Dài 20 mét (10 cuộn màu đỏ) Rộng 17mm dày 0,15 mm Chiều dài 30 mét (1 cuộn màu đen) Chiều rộng 17mm dày 0,15mm Chiều dài 30 mét (10 cuộn màu đen) Chiều rộng 15mm dày 0,15mm Chiều dài 3 mét (1 cuộn màu đen)) Chiều rộng 15mm dày 0,15mm dài 3 mét (10 cuộn màu đen )
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước
Băng cách điện PVC chống cháy chống cháy siêu mỏng chống mài mòn không chì bán buôn băng keo điện chính hãng sáu màu đen dùng cho điện Băng dính điện chịu nước

0965.68.68.11