Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh

MÃ SẢN PHẨM: TD-651184172906
207,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: Dán băng nano 100mm
Phân loại màu sắc: rộng 10cm * dài 1m rộng 10cm * dài 3m rộng 10cm * dài 5m rộng 3cm * dài 1m rộng 5cm * dài 1m rộng 3cm * dài 3m rộng 3cm * chiều dài 5 mét Chiều rộng 5 cm * Chiều dài 3 mét chiều rộng 5 cm * Chiều dài 5 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh
Keo dán hai mặt Nano Miloqi chống thấm nước có độ dẻo cao trong suốt mạnh mẽ, siêu mỏng không đánh dấu tường dán cố định hai mặt lưới hấp phụ keo ma thuật màu đỏ dễ dàng dính vào thảm lót sàn chống trượt keo dán xe ô tô ect băng dính xốp xanh

0965.68.68.11