Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-652975362914
278,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Hình tròn / hình vuông dính nano
Phân loại màu: đường kính 50mm dài [20 cái] do chủ tiệm giới thiệu rộng 6 cm * dài 6 cm [20 miếng] do chủ tiệm giới thiệu
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt
Keo dán xe hơi có độ nhớt cao đặc biệt dùng cho keo dán hai mặt xe hơi, keo dán cố định tường chống thấm nước và nhiệt độ cao băng dính xốp xanh 2 mặt

0965.68.68.11