Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-552843319851
229,000 đ
Phân loại màu:
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongda
Khoản mục: Nhãn dán thêu Yongda 1 liên kết thùng
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: Áp phích câu đối lễ hội mùa xuân có chiều rộng 18mm * chiều dài 15m * 2 cuộn Áp phích câu đối lễ hội mùa xuân có chiều rộng 18mm * chiều dài 15m * 3 cuộn cm rất hẹp) chiều rộng 4mm * chiều dài 18,3m * 50 cuộn (0,4cm rất hẹp) chiều rộng 5mm * chiều dài 18,3m * chiều rộng 38 cuộn 6mm * chiều dài 18,3m * chiều rộng 32 cuộn 8mm * chiều dài 18,3m * chiều rộng 26 cuộn 9mm * chiều dài 18,3m * chiều rộng 22 cuộn 10mm * chiều dài 18,3m * chiều rộng 20 cuộn 12mm * chiều dài 18,3 m * 16 cuộn chiều rộng 15mm * chiều dài 18.3m * chiều rộng 13 cuộn 18mm * chiều dài 18.3m * chiều rộng 11 cuộn 20mm * chiều dài 18.3m * 10 cuộn Chiều rộng 24mm * Chiều dài 18.3m * 8 Chiều rộng cuộn 30mm * Chiều dài 18.3m * 7 Chiều rộng cuộn 36mm * Chiều dài 18,3m * 6 Chiều rộng cuộn 40mm * Chiều dài 18,3m * 5 Chiều rộng cuộn 50mm * Chiều dài 18,3m * 4 Chiều rộng cuộn 60mm * Chiều dài 18,3m * Chiều rộng 3 cuộn 50mm * 50m * Chiều rộng 2 cuộn 6mm * chiều dài 22,9m * 32 chiều rộng cuộn 9mm * chiều dài 22,9m * 22 cuộn chiều rộng 9mm * chiều dài 22,9m * 5 cuộn
Nhà sản xuất: Yongda (Zhejiang) Adhesive Products Co., Ltd.
Thời gian bán ra thị trường: 2019-02-14
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện
Keo hai mặt Yongda Keo bọt có độ dẻo cao Keo dán tường trong mờ Cố định mạnh mẽ Cặp lò xo tường, không dễ để lại vết, bền và dễ xé Keo dán hai mặt bằng tay dành cho học sinh, dễ xé và dán Băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao các loại băng dính cách điện

0965.68.68.11